BOEK BOUWEN AAN DE DIJK

In 1998 werd de ideeënprijsvraag Bouwen aan de dijk uitgeschreven. Met het plan ‘Ligfietsen en rode cabrio’s’ wonnen we de 1e prijs. Stichting Bouwen aan de dijk gaf hiervan een boek uit bij Uitgeverij 010, Rotterdam.

In deze publicatie komen de vele ideeën, ontwerpen, meningen, feiten en achtergronden over het bouwen in het Nederlands rivierenlandschap aan de orde, zowel op landelijke als op stedelijke locaties. Aan de hand van een ideeënprijsvraag voor twee locaties in het Gelderse rivierengebied (Neerijnen en Druten) worden algemene thema’s geformuleerd die op het gehele Nederlandse rivierengebied van toepassing zijn: al of niet bouwen in het buitengebied, ruimte voor de rivier, randvoorwaarden vanuit dijkbeheer, aandacht voor landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden, de architectonische vormgeving van dijkbebouwing en de inrichting van het dijklichaam.