INSPIREREND VOORBEELDPROJECT

Het College van Rijksadviseurs heeft het boek ‘Inspiratieboek biobased en natuurinclusief bouwen’ uitgebracht. Dit inspiratiedocument geeft een overzichtelijk en informatief beeld van al bestaande mogelijkheden in biobased bouwen. Het is een aanvulling op de Strategische verkenning biobased bouwen (2020), dat ingaat op de kansen en obstakels voor biobased bouwmaterialen.

Zestien Eiken Schuur is opgenomen als inspirerend voorbeeldproject.

Uit de Inleiding: ‘Nederland staat voor een enorme bouwopgave. Niet alleen moeten er naar schating ongeveer een miljoen nieuwe woningen bij, er moeten ook nog eens zo’n 8 miljoen bestaande gebouwen ‘van het gas af’ en geïsoleerd worden. Tegelijkertijd werkt Nederland aan een halvering van de CO2- uitstoot in 2030 en richting een volledig circulaire economie in 2050. Om dit te laten slagen is een cultuuromslag in de bouwsector nodig, waaronder een transitie naar duurzamere materialen en inzet op hergebruik. Zijn er bouwmaterialen die niet eindig zijn en die vervuiling minimaliseren? Het simpele antwoord is: ‘ja’. Er zijn namelijk bouw- en isolatiematerialen die juist CO2 opslaan en vasthouden. Plantaardige materialen zoals hout, bamboe, hennep, helmgras, olifantengras, vlas en zeewier. Ze vallen onder de noemer ‘biobased’: materialen van plantaardige bron die hergroeibaar zijn tijdens de levensduur van een gebouw.’

Klik HIER om het boek te downloaden op de site van van Het College van Rijksadviseurs.

Wil je meer weten over Zestien Eiken Schuur klik HIER.