Proefmuurfeest in Maastricht

Voor de Groene Loper in Maastricht zijn de baksteen proefvlakken gemetseld. Alle proefmuurtjes op een rij levert een mooie inkijk op de architectuur die komen gaat. Er ontstaat een fraai palet aan kleuren en metselwerk verbanden die de plandiversiteit duidt. We werden bij ons bezoek aan de bouwplaats positief verrast van de schaalgrootte van deze proefmuur en vooral het vakmanschap ervan.

Het stedenbouwkundig plan van de Groene Loper wordt gekenmerkt door de sterke diversiteit in woningtypes en architectuur. Dit gebeurt door het toepassen van een pandsgewijze opbouw, verschillen in schaalgroottes tussen de woningen en een veelheid aan kleuren en verbanden in al het metselwerk. De prachtige proefmuur maakt ons ontzettend nieuwsgierig naar het uiteindelijke, gebouwde resultaat!