GEWONNEN TENDER 125 WONINGEN

Op verschillende websites is aandacht besteedt aan de gewonnen tender van 125 woningen in Leidsche Rijn Centrum in opdracht van Heijmans ontwikkeling. Voor dit ontwerp is een ontwerpteam geformeerd met de architectenbureaus’s Diederendirrix architecten, Bedaux de Brouwer en Hilberink Bosch Architecten. Ieder ontwerpt enkele delen van het bouwblok waardoor er een gedifferentieerd beeld ontstaat met een fraaie onderlinge samenhang.

Naast het kernwinkelgebied van Leidsche Rijn Centrum in Utrecht wordt het bouwblok gerealiseerd. Het halfgesloten complex bestaat uit drie volumes met oplopende terrassen en twee binnentuinen ertussen. LINT is verantwoordelijk voor het ontwerp van de binnentuinen. Het stedenbouwkundig plan voor Leidsche Rijn Centrum komt van Jo Coenen Architects & Urbanists.

Het woonblok is bestemd voor verschillende doelgroepen, van jonge gezinnen en senioren tot ‘young urban professionals’. Het complex is goed voor een Energie Prestatie Coëfficiënt van -0,3, onder meer door de toepassing van zonnecellen op het dak in de gevel. Volgend jaar start de bouw van het veertig miljoen euro kostend project, twee jaar later moet het gebouw klaar zijn.

Bekijk onder andere de site van de Architect en Architectenweb de publicaties over de gewonnen tender!

Fragment publicatie Architectenweb

 

Fragment publicatie de Architect