1E PRIJS BOUWEN AAN DE DIJK

Begin 1998 schreef de Stichting Bouwen aan de Dijk een nationale ideeënprijsvraag uit. Het doel van deze prijsvraag was ideeën te verkrijgen over de integratie van de versterkte dijken in hun omgeving, waarbij nieuwe dijkbebouwing een positieve rol zou kunnen spelen. Hiertoe is vooral een cultuuromslag in het denken over het rivierenlandschap bij bestuurders, ontwerpers, bewoners en andere betrokkenen noodzakelijk. De stichting hoopte dat deze prijsvraag daartoe zou kunnen bijdragen.

Voor de prijsvraag werden twee locaties aangewezen: de dijk en omringend landschap tussen Heesselt en Ophemert en het dijkstuk tussen Beneden Leeuwen en Afferden.

De 2 eerste prijzen gingen naar:

Hilberinkbosch architecten i.s.m Parklaan Landschapsarchitecten ‘s-Hertogenbosch onder motto ‘ligfietsen en rode cabrio’s’ en M3H Architectuur, Amsterdam onder het motto ‘andersnogiets’

Uit het juryrapport:

‘De essentie van het plan ‘Ligfietsen en rode Cabrio’s’ is het gebied van de Waal herscheppen tot een groot natuurpark. Het water moet daarbij worden gezien als verbindend element tussen de binnen- en buitendijkse gebieden: van de Waal, de strangen in de uiterwaarden, de nieuwe watergangen naar de (natte) kommen in het achterland. Zo ontstaat een aantrekkelijk waterlandschap dat zeer geschikt is als recreatiegebied. De kommen zullen dienen voor fruitteelt en ‘gecultiveerde recreatie’, de dijken geschikt gemaakt voor fietsers en wandelaars, betonnen ‘dijkuitkijkhutten’ bevatten vakantiewoningen en informatiecentra, terwijl woningbouw wordt geconcentreerd in de komgronden in de vorm van zgn ‘waterburchten’. De jury vindt de inzending – met name op landschappelijk niveau – heel sterk.’

Vooral de conceptuele kant van dit plan werd door de jury als zeer sterk omschreven.