KOP VAN DE MUNTEL IN HET BD

Vandaag staat er in het Brabants Dagblad een paginagroot stuk over ons woningbouwproject op de Kop van de Muntel.

En wat we altijd erg leuk vinden: er wordt ook binnen gekeken bij één van de nieuwe bewoners van dit complex. Altijd goed om te horen dat onze ontwerpuitgangspunten ook door de bewoners gewaardeerd worden, zoals het wonen op de verdieping, de uitgekiende plattegronden, de mix van verschillende soorten woningen en de daar bijhorende variëteit in bewoners. De stukken zijn geschreven door Mieske van Eck en de fotografie is van Marc Bolsius. Download de publicatie.

nieuws_2014_kop van de muntelG1
Fragment artikel
nieuws_2014_kop van de muntelG3
Fragment artikel