HET ZESDE ARCHITECTUUR JAARBOEK!

Voor de zesde keer zijn we opgenomen in het Jaarboek Architectuur in Nederland. Dat voelt heel goed! Nog even wachten tot 26 mei, dan is ook bekend met welk project….

‘Het Jaarboek vormt het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst. De driekoppige redactie selecteert bijzondere projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden. De redactie gebruikte de ervaringen van het afgelopen – uitzonderlijke – jaar om de nieuwe oogst van gebouwen kritisch te bezien. Welke vorm van stedelijkheid en publiek leven moet de architectuur in de toekomst mogelijk (blijven) maken? Bijzondere aandacht gaat uit naar de directe woonomgeving, gemeenschapszin en de relatie tussen architectuur en gentrificatie onder het overkoepelende thema Home Stretch.’

nai010 uitgevers en AIR nodigen u van harte uit voor Architectuur in Nederland Jaarboek 2020 / 2021 lancering op 26 mei 2021.