Architectuur Jaarboek 20/21

De juryleden van het Jaarboek Architectuur 20/21 Teun van den Ende, Kirsten Hannema en Arna Mačkić schrijven in de introductie Home Stretch:

‘Wie door de oogharen naar de projecten in dit Jaarboek kijkt, ziet ruimtes en plekken die zouden kunnen figureren in Hertzbergers droom, al zijn ze nog niet allemaal tot leven gekomen door de coronamaatregelen. […] Of het Sociaal Plan Orthen-Links, een vernieuwde Bossche woonbuurt waarin 70 procent van de oorspronkelijke bewoners kon terugkeren dankzij een geregisseerd bouwproces. Architectuur die de bewonersbelangen dient, de uitwerking van woontypologieën getuigt van architectonisch vakmanschap.’

Teun van den Ende spreekt in zijn artikel Learning from Lacaton & Vassal over de roemruchte Nederlandse woningbouwtraditie die momenteel nauwelijks wordt doorgezet. Sociaal Plan Orthen-Links is een van de uitzonderingen op de gangbare bouwpraktijk. […]

‘Een ander inspirerend voorbeeld is Sociaal Plan Orthen-Links in Den Bosch. Hoewel de strategie de vervanging van de complete wijk behelst, is het proces ingericht met veel begrip voor de wensen van de bewoners die niet uit hun buurt weg wilden. Verhuurder Brabant Wonen splitste het proces van sloop en vervangende nieuwbouw in drie bouwfases op om het aantal verhuisbewegingen te beperken. Het bouwprogramma bestaat in tegenstelling tot de woningen in de oude buurt uit een variatie in beukmaten, oriëntatie en gevelontwerpen. Zo viel er voor de bewoners, waarvan uiteindelijk 70 procent terugkeerde, nog wat te kiezen.’

Het staat er weer prachtig in door het ontwerp van Joseph Plateau en de  beeldredactie van Ingrid Oosterheerd. We zijn blij dat het opvalt, dat warmte voor ego gaat.

Het Jaarboek Architectuur 20/21 is uitgegeven en te bestellen bij nai010 publishers.